O čem je aukce domén online, aneb jak to funguje

Nejlepší .CZ domény v otevřené aukci

Každým dnem se ruší desítky až stovky .cz domén, za které jejich původní držitelé neuhradili poplatek na další rok. O kvalitní domény je velký zájem a až doposud byla jejich registrace prakticky nemožná pro běžného zájemce. Nyní díky portálu dAukce.cz můžete expirující doménu předobjednat a v následné aukci vydražit. Expirované domény jsou tak přístupné všem. Seznam nabízených domén naleznete pod odkazem „rušené domény“ seřazeny abecedně, vždy k datu jejich uvolnění.

Pokud máte zájem se zapojit do již probíhajících aukcí a nebo si dopředu předregistrovat některou z domén, je potřeba udělat několik nezbytných kroků.

 1. Zaregistrujte se.

  Na dAukci se zaregistrujete vyplněním jednoduchého formuláře, který naleznete pod odkazem registrace v pravém horním rohu.

 2. Seznamte se s platebními podmínkami

  Chcete-li vstoupit do již probíhající aukce, není nutné mít na účtu kredit.

  Při registraci vám byl automaticky založen účet. Číslo účtu a váš variabilní symbol naleznete pod – Můj účet/kredit

  Na vytvořený účet si budete převádět finanční prostředky, které vám vytvoří kredit, ze kterého pak můžete čerpat při Aukcích. Po připsání kreditu na váš účet vám vystavíme a emailem zašleme daňový doklad. Prostředky na účtu jsou používány k úhradě nabízených služeb a nebo k předregistrování. Peníze na účtu je potřebné mít tehdy, chcete-li si některou z nabízených domén předregistrovat. Neblokované prostředky je možné vrátit v podobě dobropisu za poplatek stanovený ceníkem. Více v Obchodních podmínkách v 5 bodě – Ekonomické podmínky.

 3. Ujistěte se, že jste se podrobně seznámili s obchodními podmínkami, které naleznete pod odkazem „obchodní podmínky“!

Nyní se stáváte Uživatelem nabízených služeb sdružení CZ.REG ( dále jen Poskytovatel)

Jak na to.

Předregistrace

Před samotnou aukcí ( obdobím, ve kterém lze učinit příhoz) je možné provést předregistraci ( vyjádření zájmu o držení určité domény) vybraného doménového jména. Výhoda předregistrace spočívá v tom, že pokud si doménu předregistrujete jako první a nikdo jiný už neučiní příhoz ( nabídku ceny za převod doménového jména učiněné v Aukci) , získáte ji již za 150,- Kč. První předregistrace se totiž stává automaticky prvním příhozem. Předregistraci doménového jména lze učinit již v době, kdy je doménové jméno zaregistrováno v centrálním registru doménových jmen ve prospěch jiného držitele.

Při provedení předregistrace je na vašem Účtu zablokovaná částka odpovídající minimální možné ceně doménového jména stanovené v Ceníku. Pokud zůstatek účtu nepostačuje k zablokování minimální možné ceny domény, nelze Předregistraci provést. V tomto případě je nutné nejprve dobít kredit na vašem účtu.

Předregistrovanou doménu se nám však nemusí podařit zaregistrovat. V tomto případě se Vám zablokovaná částka ihned uvolní.

Aukce

Poskytovatel, coby držitel doménových jmen, nabízí doménová jména v Aukci všem Uživatelům. Vy, coby Uživatel, máte oprávnění činit až do ukončení Aukce Příhozy. Uživatelé, kteří na konkrétní doménové jméno učinili Předregistraci, mají možnost nabídnout nižší minimální možnou nabízenou cenu. Veškeré ceny jsou určeny Ceníkem.

Přihazovat lze dvěmi způsoby.

Při Pevném Příhozu přihazujete vždy svojí konkrétní částku. Při Automatickém příhozu je vám automaticky přihazováno pouze tolik, aby jste byl neustále nejvýše přihazujícím.V tomto případě lze nastavit limit, tedy maximální částku, kterou jste ochoten za danou aukci zaplatit. O svém momentálním postavení v aukci vás informuje barevné zobrazení řádku probíhající aukce. Pokud řádek svítí zeleně, jste v danou chvíli nejvýše přihazujícím. V případě že má řádek s aukcí barvu červenou, byla vaše nabídka překonána jiným Uživatelem.

Doba trvání každé aukce je nejméně 48 hodin od jejího vyhlášení. Pokud učiníte příhoz v posledních deseti minutách aukce, je aukce prodloužena o dalších deset minut, aby ostatní měli čas reagovat a to opakovaně.

Uživatel, který učiní Vítězný příhoz, získává právo na převod doménového jména za cenu odpovídající výši Vítězného příhozu plus zákonné DPH.

Pokud jste tedy v aukci učinil Vítězný příhoz, Poskytovatel na vás učiní převod doménového jména po uhrazení konečné ceny domény. Na úhradu ceny je Poskytovatel oprávněn započítat zůstatek záloh na vašem účtu. Pokud na vašem účtu není dostatek prostředků k úhradě ceny, musíte potřebnou částku na účet převést nejpozději do 48 hodin od ukončení aukce. Pokud tak neučiníte, zaniká vám nárok na převedení domény a doména může být dána znovu do aukce, případně ji získá druhý dražící v pořadí. Pakliže daná doména vstoupí znovu do dražby, vám už účast na aukcích nebude umožněna.

Vydražená doména je umístěna k registrátorovi KRAXNET. V okamžiku, kdy za vyhranou aukci zaplatíte, stáváte se držitelem dané domény. Obdržíte email, který bude obsahovat autorizační klíč pro převod domény k vašemu obvyklému registrátorovi.

Poskytovatel si vyhrazuje právo Aukci a všechny její příhozy včetně Vítězného příhozu zrušit a Aukci zahájit znovu a to zejména tehdy, když:

 • Není Portál ( webová aplikace, která zajišťuje Aukce) dostupný z významné části Internetu.

 • Pokud je v systému zjištěna technická chyba.

 • Pokud některý z uživatelů uvede zjevně nepravdivé údaje.

Pokud jste na nějaký výše uvedený problém v průběhu aukce narazili, nahlašte nám ho co nejdříve, jen tak můžeme zajistit zopakování nebo prodloužení aukce.

Fakturace

Po každém připsání kreditu na váš účet vám vystavíme daňový doklad na přijatou zálohu. Na konci každého měsíce, ve kterém vyhrajete nějakou aukci vystavíme ještě zúčtovací fakturu, na které bude rozepsáno použití zálohy. Daňové doklady vystavujeme pouze elektronicky, zasíláme je emailem a jsou k dispozici po přihlášení v sekci Můj účet.

Zpět